Zaproszenie do składania ofert – nazwóz zawierający bor

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok. 2000 litrów nawozu zawierającego 150 g boru w litrze.

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 22,02,2024 do godz. 11:00.