Zaproszenie do składania ofert – oferta stałej sprzedaży

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. posiada w stałej sprzedaży:

·        Płody rolne, w tym: rzepak, pszenica, żyto

·        wysoko wartościowe sztuki hodowlane, w tym: krowy pierwiastki, buhaje, buhajki, tryki, owce i jagnięta oraz żywiec (byki, opasy i jałówki) rasy mlecznej i mięsnej

·        usługi w zakresie pensjonatu dla koni (Stado Ogierów Gniezno), stanowienie klaczy, sprzedaż nasienia świeżego i dzierżawa ogierów.

Oferty prosimy składać na adres mailowy: sekretariat@grh-zydowo oraz biuro@grh-zydowo.pl  bądź w siedzibie Spółki, ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo.