Zaproszenie do składania ofert – pestycydy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące pestycydy z dostawą do ZR Żydowo (kontakt P. Michał Rogala 506687688)

– INAZUMA 130 WG                – 280 kg

– TILMOR 240 EC                       – 650 l

– CARYX 240 SL                          – 280 l

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 19,09,2022 do godz. 13:00.