Zaproszenie do składania ofert – preparaty do ochrony rzepaku

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi do ochrony rzepaku (811 ha) następujące preparaty:

  1. Trebon 30EC               
  2. Inazuma 130WG
  3. Sivanto Energy
  4. Tillmor 240EC
  5. Tebukonazol 240 EW
  6. Miedź systemiczna
  7. Nawóz dolistny fosforowy.
  8. Protaminal

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,03,2024 do godz. 11:00.