Zaproszenie do składania ofert – produkowanie zarodków bydlęcych metodą OPU / IVP

GRH Żydowo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na produkowanie zarodków bydlęcych metod OPU / IVP.

Przewidziane 4 dawczynie na sesję. Planowane są 4 sesje.

Oferty prosimy przesyłać na adres: zootechnika@grh-zydowo.pl do dnia 12 marca 2021r. do godz. 12.00