Zaproszenie do składania ofert – siatka i sznurek

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo w I-szej połowie lipca 2023 poniższe środki do produkcji rolnej:

– sznurek    TEX 7700    – ok. 100 kłębków

– siatka do pras z systemem owijania krawędzi  130×3000    – ok. 60 rolek tj. 180 000 mb                                     

 Oferty zawierające nazwę producenta, opis parametrów, cenę (preferowany termin min. 30 dni), proponowany termin dostawy  proszę przysyłać do 10.07.2023 do godz. 10:00 na następujące adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl