Zaproszenie do składania ofert – sprzedaż ogiera

Gospodasrwto Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o. – Stado Ogierów Gniezno oferuje na sprzedaż ogiera:

HALOGEN – po Banita, od Haubica po Davidoff

ur. 29.11.1998, ogier maści gniadej, rasy sp, wybrakowany z hodowli

Oferty kupna konia należy składać na adres mailowy: sekretariat@grh-zydowo.pl

Konia można oglądać w siedzibie Stada Ogierów w Gnieźnie, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Stada Ogierów – Jarosławem Szymoniakiem tel. 453020730