Zaproszenie do składania ofert – sprzedaż zbóż

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp.z o.o. oferuje na sprzedaz nastepujące zboża:

rzepak, pszenica, żyto

Oferty prosimy składac na adres mailowy: sekretariat@grh-zydowo, bądź w siedzibie Spółki, ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo.