Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi nastepujące środki ochrony roślin:

METAMITRON 700 – 500l

FENMEDIFAM 160 – 120 l

TRIFLUSULFURON 500 WG – 40 kg

ETOFUMESAT 500 SC – 200 l

LENACYL – 40 l

CHWASTOX TRIO – 170 l

Oferty zawierające nazwę, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 26.04.2024 do godz. 11:00.