Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin

Oferty zawierające nazwę, cenę i termin płatności prosimy przesyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do dnia 26.04.2024 do godz. 11.00