Zaproszenie do składania ofert – sznurek i siatka

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi

– sznurek    TEX 7700       – ok. 200 kłębków

– siatka do pras z systemem owijania krawędzi     130×3800      – ok. 84 rolki

Oferty zawierające nazwę producenta ,parametry,  cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 22,02,2024 do godz. 11:00.