Zaproszenie do składania ofert – zakup fungicydów

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi fungicydy wg zestawienia.

–  Input Triple             ok. 555 l

– Delaro Forte            ok. 265 l

– Emponor                  ok. 120 l

– Input 460 EC            ok.   85 l

– Halny 200 EC           ok.    20 l

– Proviso 300 EC        ok.    70 l

– Cyflux 50 EW           ok.    30 l

– Andros 750 EC        ok.    90 l

– Unix 75 WG             ok.  140 kg

– Duett na Start      9 pak. X 20 ha (r-m 180 ha)

– Procort Duo            ok.   115 l

– Tern 750 EC             ok.     50 l

Dopuszczalne preparaty o innej nazwie handlowej. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę, termin płatności (preferowane  30 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) oraz dostępność poszczególnych preparatów proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 06,04,2023 do godz. 11:00.