Zaproszenie do składania ofert – zakup pary zaprzęgowej ogierów rasy śląskiej

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o., Stado Ogierów Gniezno

informuje o możliwości składania ofert na adres spółki dotyczących sprzedaży pary zaprzęgowej ogierów rasy śląskiej (dopuszcza się ewentualnie w parze jednego wałacha rasy śląskiej). Ogiery muszą mieć dożywotnią licencję Polskiego Związku Hodowców Koni oraz muszą mieć prawo uczestnictwa w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych w rasie śląskiej.

Oferty sprzedaży pary zaprzęgowej ogierów należy składać  na adres mailowy: sekretariat@grh-zydowo.pl do dnia 12 lutego 2024r.