zaproszenie do składania ofert – zakup pestycydów

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi pestycydy wg zestawienia.

-Ascra Xpro 260 EC                    ok. 560 l

– Questar                                      ok. 130 l

– Elatus Plus                                 ok. 110 l

– Sacura 274 EC                           ok. 110 l

– Protiokonazol 300 EC            ok.    45 l

– Metkonazol 60 EC                  ok.    75 l

– Azoksystrobina 250 EC         ok.    55 l

– Etefon 480 SL                           ok.    60 l

– Delaro 325 SC                           ok. 130 l

– Queen Pak (Questar +Pabi 300 EC)  – 10 pakietów (200 ha)

-Click Premium 400 SC            ok. 620 l

– Sulkotrek 300 SC                    ok.    60 l

– Nikosulfuron 040 OD            ok. 475 l

– Lontrel 300 SC                          ok.   13 l

Dopuszczalne preparaty o innej nazwie handlowej. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę, termin płatności (preferowane  30 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) oraz dostępność poszczególnych preparatów proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,05,2023 do godz. 11:00.