Zaproszenie do składania ofert – zaprawa fungicydowa do zbóż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi zaprawę fungicydową do zbóż na ok. 300 ton nasion.

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 23,08,2023 do godz. 11:00.