Zapytanie ofertowe na siew i kopanie buraków cukrowych

GR-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o składanie ofert na siew i kopanie buraków cukrowych wraz z pryzmowaniem.

Przewidywany areał przewidziany do usługi to ok. 250 ha siewu ok. 350 ha kopania. Oferty zawierające ceny poszczególnych usług z uwzględnieniem informacji na temat maszyn, które będą miały być wykorzystane (firma, rocznik, ilość rzędów itp.) prosimy składać drogą elektroniczną do 15.03.2021 do godz. 12:00 na podane adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl, sekretariat@grh-zydowo.pl.