Zbiór kukurydzy na ziarno

GR-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o składanie ofert na wykonanie usługi zbioru kukurydzy na ziarno. Do zbioru przeznaczony jest areał w ilości ok. 240 ha w miejscowości Wólka woj. Wielkopolskie

Oferty należy składać z uwzględnieniem ceny za hektar (paliwo po stronie usługodawcy). Należy podać informacje dotyczące typu, wieku maszyny oraz szerokości roboczej jak również możliwości terminu wykonania usługi.

Oferty można przysyłać pocztą tradycyjna  lub składać osobiście w Biurze Zarządu w Sekretariacie Spółki (62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 41) , bądź przesyłać mailowo na  adresy: prezes@grh-zydowo.pl;  vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 11.10.2021 do godz. 11:00.