Zbiór kukurydzy sieczkarnia

GR-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o składanie ofert na wykonanie usługi zbioru kukurydzy na kiszonkę.

Do zbioru przeznaczony jest areał w ilości ok. 300 ha , z czego ok. 150 ha w technologii SHREDLAGE lub równorzędnej oraz ok. 150 ha w technologii LKS.

Oferty należy składać na poszczególne technologie oddzielnie z uwzględnieniem ceny za hektar (paliwo po stronie usługodawcy).

Należy podać informacje dotyczące typu oraz wieku maszyny oraz możliwości terminu wykonania usługi.

Oferty proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 06,09,2021 do godz. 11:00.