Żyto ozime hybrydowe

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi materiał siewny żyta ozimego odmian mieszańcowych w ilości ok. 250 j.s.

Oferty zawierające proponowanną odmianę, cenę, termin dostawy, termin zapłaty (preferowane minimum 45 dni), oraz o informację stosowanych zaprawach prosimy przysyłać na adresy: vprezes@gr-zydowo.pl, prezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariay@grh-zydowo.pl do 27.08.2020 do godz. 15:00.